Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2013

MrGuerrero
13:35
Nie można ludzi winić za to, że są tacy, można się ich tylko brzydzić.
— Stanisław Staszewski
Reposted fromMamba Mamba viajarekpolskezbaw jarekpolskezbaw

April 13 2013

MrGuerrero
11:26
5822 c1ff
<3
Reposted by2magthesilenceofthealcoholicjarekpolskezbaw
MrGuerrero
09:25
Play fullscreen
Popuszczam to w obieg to będzie chodzić Ci po głowie będzie chodzić ci po głowie w domu w klubie w samochodzie i wszędzie indziej, co dzień w windzie i na imprze.

April 12 2013

MrGuerrero
19:51
3585 f6a4 500
by Nicolas Santinaque
Reposted fromMoonTide MoonTide viapansowa pansowa
MrGuerrero
19:48
Internet był taki. Przypominał trochę konfesjonał, a rozmowy – rodzaj grupowej spowiedzi. Czasami było się spowiednikiem, czasami spowiadanym. To czyniła ta odległość i ta pewność, że zawsze można wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viamefir mefir
MrGuerrero
19:47
8196 de9c
Reposted fromcountingme countingme viamefir mefir
MrGuerrero
19:47
MrGuerrero
19:46
MrGuerrero
19:45
0457 8c8a
Reposted fromchwiloterapie chwiloterapie viapansowa pansowa
MrGuerrero
19:44
Chcesz to zajrzyj głęboko na dno mego serca, zobaczysz tamtych ludzi i te miejsca.
Reposted fromlabellavita labellavita viamefir mefir
MrGuerrero
19:43
Sami wybieramy, kogo wpuścimy do naszego małego, dziwnego świata.
Reposted fromlabellavita labellavita viamefir mefir
19:42
8939 3573
Reposted fromamatore amatore viaRaspberryCocaine RaspberryCocaine
MrGuerrero
19:42
TAK, TO PRAWDA - SĄ TAKIE PIOSENKI, PRZY KTÓRYCH ZAMYKASZ OCZY I ALBO SIĘ UŚMIECHASZ, ALBO DO OCZU PODCHODZĄ ŁZY.
Reposted fromekstaza ekstaza viajustaperson justaperson
MrGuerrero
19:42
Gdyby ktoś chciał mnie poznać, zachęcam do zasmakowania mojej Zupy, a w'razie czego skontaktowania się ze mną :)
— Silent Soul
MrGuerrero
19:41
Zupa myśli, że jak przestanie działać, to pójdę żyć. Nie ze mną te numery.
MrGuerrero
19:40
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaSkye Skye
MrGuerrero
19:34
A teraz zaśnij mała. Zaśnij, a gdy się obudzisz już więcej nie próbuj. Nie staraj się, bo im bardziej czegoś chcesz, tym bardziej Ci się nie udaje. Zaśnij, a rano wróć do stanu "chłód i obojętność". Jesteś wtedy najzdrowsza, najsilniejsza, najmniej przerażona i te noce jałowe i puste nie są wtedy tak boleśnie dotkliwe.
— Zaśnij, dobranoc.
Reposted fromnothingwrong nothingwrong viamefir mefir
MrGuerrero
19:33
Mam tak dużo do powiedzenia, ale Ty jesteś tak daleko.
— Avenged Sevenfold
19:30
7145 850e
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
MrGuerrero
19:27
-Jesteś dziwna.
-Ciągnie swój do swojego,nie ?
— nocne rozmowy
Reposted fromweightless weightless viaDarkAndLonley DarkAndLonley
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl